Πρόκειται για τα σχέδια και τη μελέτη διαμόρφωσης, επιλογής υλικών και των συνεργείων για ανακαίνιση παλιάς μονοκατοικίας στο Βόλο αναδεικνύοντας ορισμένα στοιχεία του οικοδομήματος.

before

after

before

after